ElfsInHotkeys - .

:
, EP " NatICQ " / " TMOEditor " / " " ( bcfg). ( ..), bcfg . ? ? , . , , , . ElfsInHotkeys.elf .

:
1. ElfsInHotkeys.elf ( ZBin\Utilities).
2. . - , ElfsInHotkeys.elf. bcfg - bcfg ElfsInHotKeys.elf.
3. , (. ).

:
ElfsInHotkeys_%key%.bcfg X:\ZBin\etc\hotkeys ( ). , , . Action - , Filename/shortcut/entrypoint / / . , :)